Fëmjët e rrugës, një fotografi globale [Infographic]

Botuesi: 
Consortium for Street Children (CSC)
Data: 
01 Mar 2018

 

Konsorciumi për Fëmijët Rrugës (CSC) ka bashkuar të dhënat e grumbulluara në vitet e fundit globalisht në këtë inforgraf duke ofruar një pasqyrë të gjerë të çështjeve kryesore që po hasin vende të ndryshme të botës në lidhje me fëmijët e rrugës.

Click image to zoom: 
Dokumentёt e bashkangjitura: 

Ky projekt është financuar nga: