Child protection topic: 'Përgjigjet e aktorëve dhe agjencive të ndryshme'

Displaying 1 - 10 of 201. Click here to refine your search.
The National Network for Children njoftoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) e Bullgarisë ka njoftuar kalimin e ndryshimeve të rëndësishme në legjislacionin për mbrojtjen e fëmijëve....
We are sharing this edited video from the second monthly discussion meeting of the Know How Center for the Alternative Care for Children, NBU on "Multidisciplinary work and the opportunities for...
The Bulgarian National Television shared a news report about the SOS Children's Villages "Firefly - Illuminate the Darkness" Project. The report draws attention to the training of foster parents,...
Following the accusations of having committed “crimes against humanity”, the European Commission spoke up on 3 June about its track record of the refugee lives saved in the Mediterranean. The 245-...
  Konsumatorët dhe grupet e mbrojtjes së fëmijëve janë të shqetësuar se shërbimi video në pronësi të Google po grumbullon të dhëna për përdoruesit e rinj në të njëjtën kohë dhe nuk i mbron ata nga...
The National Network for Children Bulgaria announced that UNICEF is organizing Parenting Month for June 2019, during which the organization will share numerous materials to support parents in...
About the webinar: This webinar will explore how to ensure child-centred procedures are in place in the criminal proceedings and how to avoid the risk of conflict with child protection proceedings....
The National Conference, ‘Geography of Restorative Justice in Bulgaria’ will take place 31 May, 2019, and we would like to share more information on registering for the conference, the speakers, and...
The National Conference "Geography of Restorative Justice in Bulgaria" will be held in Sofia, Bulgaria on 31.05 and 01.06.2019. The event is organized by Restorative Justice Bulgaria. A number of...
The Terre des hommes Romania organized round table, Inter-Institutional Collaboration Practices for Assisting Vulnerable Minors, gathered social-work and child-protection professionals from NGOs and...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: