Rasti i Kosovës - përmbledhje e diskutimeve

You need to login in to ChildHub before you can join this discussion. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Përbërja e familjes

Një familje përbëhet nga 3 anëtarë, i ati, një vajzë 2-vjeçare dhe një djalë 7 vjeçar. Prindërit janë divorcuar 2 vjet më parë dhe nëna, sipas informacionit të marrë, jeton në një vend fqinj.

Historia

Babai nuk është kujdesur për fëmijët e tij dhe një vit më parë ia dha fëmijën një çiftit në mënyrë që ata do të kujdesen për fëmijën. Ai ishte i papunë kështu që ishte e vështirë për të mbijetuar përderisa ai ishte akuzuar edhe për abuzim në familje, që kishte ndodhur ndaj ish-gruas së tij. Policia nuk ka pasur informata se vajza ka qenë e përkujdesur nga një familje tjetër.

Situata aktuale

Prindërit që janë përkujdesur për fëmijën kanë kërkuar ndihmë materiale nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim. Përfaqësuesi i kësaj zyre, pas diskutimit me prindërit 'strehues " e kuptoi se fëmija i tyre nuk ka regjistrim të lindjes. Ai e njoftoi punonjësin social të Qendrës për Punë Sociale (QPS), që e ka bërë vlerësimin fillestar dhe arriti në përfundimin se fëmija u miratua në mënyrë joformale dhe ishte shumë e vështirë për Menaxherin për ti gjetur prindërit biologjik të fëmijës, pasi ata jetonin në një rajon tjetër. Kjo është arsyeja pse ai bëri thirrje për një takim të Tryezës për Menaxhimin e rastit, ku të ftuarit ishin: Policia duke përfshirë Njësinë e Komunitetit dhe Njësinë e Anti-Trafikimit, Zyrtar Komunal për Komunitete dhe Kthim, Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, avokatin për viktimat dhe prokurorin.

Masat e ndërmarra nga dy takimet e TMR-ve në dy rajone

Gjatë takimit anëtarët e ndanë pjesë të ndryshme të informacionit. Policia dhe Prokurori janë njoftuar për të garantuar sigurinë për fëmijën dhe familjen biologjike. Pas vlerësimit të situatës së fëmijës, është siguruar asistenca në ushqim dhe veshëmbathje.

Gjatë takimit në kuadër të tryezës së rrumbullakët erdhi informta për vendndodhjen e babait - dhe QPS-ja e këtij rajoni u pyet për të bërë një vlerësim të gjendjes së tij. Bazuar në një vlerësim gjithëpërfshirës të rrethinave të tij të jetesës dhe gjendjen e tij të përgjithshme, një takim i dytë u mbajt tek vendi ku babai jetonte. Pas konsultimeve me prokurorin, dhe intervistën me prindërit kujdestarë, fëmija është konsideruar të jetë në rrezik dhe ishte vendosur në një strehimore, ndërsa një hetim pasoi (për trafikimin e fëmijëve).

Hetimi arriti në përfundimin se prindërit strehues janë kujdesur mirë për fëmijën. Policia gjeti nënën biologjike që jeton në një vend tjetër dhe ajo kishte hequr dorë nga fëmijët e saj. Babai mori mbështetje mjekësore dhe sociale dhe është konsultuar rregullisht për të rritur ndërgjegjësimin e tij dhe për të marrë marrëveshjen e tij për t'u kujdesur për fëmijët. Babai e ka përmirësuar sjelljen e tij ndaj fëmiut dhe ka filluar të ketë më shumë vemendje në të mirë të fëmijëve të tij. Rasti është duke u përgatitur nga QPS-ja në mënyrë që ti krijojë kushtet e duhura për fëmijët për t'u riintegruar me babain e tyre.

Expert online: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Date and time for case discussion: 
11 Shk 2015 - 10:00am
How to join the case discussion: 

Please sign up so we know who to expect in the call. We will provide you with a link to the webinar platform by e-mail. Instructions will be given during the call on the use of the platform.

Learning points: 

Reflections from the conversation:

ABOUT THE CASE:

 • The case raised some very interesting dilemmas about how to balance the needs of children and the administrative / legal framework – in this case placing the girl in an institution (ie removing her from the non-biological carers as ‘’adoption’’ not legal).
 • The small girl was placed in an institution because there were concerns about her status with the family not being legal and the idea that she might be being abused and trafficked.  What was the real evidence for this?  Given that the family approached for social support, would this suggest that they were intending not to care for her? 
 • What might be the impact on the girl of leaving her father, going to live with the family and then being removed?  Specifically here thinking about her attachment to carers and the impact of the separation on her.  We know that a young age is critical time in a child’s life for learning about themselves in relation to the world, and part of that is having constant and reliable caregivers who the child can form close relationships with.
 • While attempts were made to see if there were other family members who could care for her, even if there had been,  would moving her be in her best interests anyway?   In a similar case, might it be possible to carry out a risk assessment while the child was still living with the non-biologial family to see if it was safe for her to remain there while a fuller assessment  was completed / legal issues were  resolved?  This could avoid moving to another living situation.
 • The father’s decision to give the girl to another family to care for was seen as a negative thing.  Might it be possible to reframe this more positively and to see this as the father’s acknowledgement that he could not cope?  If this was possible, how might it have affected the professionals’ views of the case and how best to approach?
 • Very positive that contact between the non-biological family and the child was maintained – but how was this done (ie duration / frequency) ?  Younger children need much more frequent contact to maintain relationships.
 • Important to ensure that the relationship was maintained between the girl and her brother, for both children’s sakes.   
 • Linked to brother, he has experienced a lot of changes in his own life – mother leaving, sister being removed etc.  There is a need to make sure that he is included when considering the girl, both as he has views but also because he might be a child in need himself.  This case raises the importance of making sure that if one child is the subject of a concern the needs of all other children should be considered.  What support may the boy also need now to adjust the changing circumstances of his family?
 • The family ie father, has become much more engaged and has sought help with his alcohol and aggression.  Why was this?  Was it that services were involved?  If so, this underscores the need for early intervention in families where there are problems.

 

ABOUT THE PROCESS

 • It is not easy to be the presenter – it leaves you open to having to explain actions, and that can feel like a criticism.  Also, the amount of information shared needs to be carefully managed.  Separate guidance on Presenting a Case has been developed.
 • Technology gets in the way – it is not the same as a conversation face to face so a degree of patience is necessary to make it work.
You need to login in to ChildHub before you can join this discussion. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Suggest a case to discuss

Ky projekt është financuar nga: