[Africa] Gana e vendosur për të promovuar ECOWAS Sinjalizimin mbi mbrojtjen e fëmijëve

This content was suggested by: 
25 Mar 2019
Source: 
GNA

Rrjeti i Afrikës Perëndimore për Mbrojtjen e Fëmijëve (WAN), në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) ka filluar një proces të diskutimeve të palëve të interesuara, që synojnë miratimin dhe promovimin e Sinjalizimit të ri të Mbrojtjes së Fëmijëve në Afrikën Perëndimore në Ganë dhe në sub-Rajon.

Miratimi dhe përdorimi i shenjave, në sub-rajon, do të përshkruajnë pikat e mbrojtjes së fëmijëve në rajon, një hap i madh drejt afrimit të hapësirës së Afrikës Perëndimore, e sigurt për fëmijët dhe të rinjtë

Sinjalizimi është një fletë rrethore e galvanizuar që përshkruan logon e ECOWAS, flamurin e vendit, dy pëllëmbat e ngritura që rrethojnë një djalë dhe një vajzë me një diell të ndritshëm në sfond dhe një tekst që lexon: "Ju jeni i sigurt këtu".

Sinjalizimi i harmonizuar i mbrojtjes së fëmijëve, bazohet në faktin se disa fëmijë mund të gjenden në rrezik në vende të tjera dhe mund të mos kenë ku të kthehen për siguri.

Ky projekt është financuar nga: