Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

248 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e...
2020 - The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
Sëmundjet infektive si COVID-19 mund të prishin mjediset në të cilat fëmijët rriten dhe zhvillohen. Ndërprerjet për familjet, miqësitë, rutinat e përditshme dhe komuniteti i gjerë mund të sjellin pasoja negative për mirëqenien, zhvillimin dhe...
2020 - Promundo and Sonke Gender Justice
Ekspozimi ndaj dhunës në fëmijëri mund të ketë pasoja të rënda fizike, emocionale dhe shëndetësore mendore dhe është i lidhur ngushtë me mundësinë e kryerjes ose të përjetimit të dhunës nga partneri intim në moshën e rritur. Ky proces përmes të...
2020 - UNICEF Kosovo
Kjo analizë e situatës është produkt i një rishikimi të detajuar të burimeve dhe të dhënave, i ndjekur nga një seri intervistash të kryera gjatë punës në terren dhe konsultimeve me zyrtarë kombëtarë dhe vendorë dhe individë, OJQ dhe staf të KB. E...
2020 - Elsevier
Sipas këtij raporti nga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) fëmijët po përballen me një "të ardhme të pasigurt" falë ndryshimit të klimës dhe shqetësimeve rreth shëndetit. Ky raport pretendon se shumë pak vende kanë bërë ndonjë përparim drejt '...
2020 - EU Kids Online
  Ky raport harton rreziqet dhe mundësitë për fëmijët në Evropë, të tilla si qasja në internet, praktikat në internet, aftësitë, rreziqet në internet dhe mundësitë për fëmijët e moshës 9-16 vjeç në Evropë. Ekipet e rrjetit EU Kids Online...
2020 - Departamenti i Edukimit Britanik
  Kërkime që vlerësojnë shpërndarjen e pilotëve, të cilët testuan mbështetjen e kolegëve për shëndetin mendor dhe mirëqenien në shkolla, kolegje dhe fëmijë dhe organizatat e komunitetit të të rinjve, midis tetorit 2017 dhe korrikut 2019 në MB....
2020 - The Children's society
  Një në tetë fëmijë nga mosha 5 - 19 vjeç në Angli kanë një problem të shëndetit mendor, dhe kjo është një proporcion që është rritur pak vitet e fundit. Ndërsa Qeveria ka filluar një program reformimi për të përmirësuar shërbimet, bëhet gjithnjë e...
2020 - Save the Children Albania, UNICEF, The Coordination Center for Countering Violent Extremism Albania
    Raporti për "Situatën e Arsimit Parauniversitar për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm" paraqet një përmbledhje të pikëpamjeve të stafit arsimor për ekzistencën e mekanizmave që garantojnë sigurinë e fëmijëve në shkollë, format e tyre dhe...
2020 - Education Policy Institute
  Hulumtimi nga Instituti i Politikave të Edukimit ka zbuluar se 133,000 të rinj të referuar shërbimeve speciale të shëndetit mendor në Angli ishin refuzuar në 2018-19. Studimi shqyrton mundësinë e përdorimit të shërbimeve të specializuara, kohën e...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: