Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
1989 - United Nations Human Rights
The United Nations Convention on the Rights of the Child (commonly abbreviated as the CRC, CROC, orUNCRC) is a human rights treaty which sets out the civil, political, economic, social, health and cultural rights of children. The Convention defines...

Ky projekt është financuar nga: