Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2009 - Organization For Security And Co-operation In Europe
  Udhëzuesi synon prezantimin e praktikave të mira dhe sigurimin e mjeteve për mënyrën e formimit të proceseve të migracionit për motive punësimi gjinore. Përmes këtij Udhëzuesi, qëllimi është të inkurajojë shtetet, veçanërisht ato në zonën e OSBE-...

Ky projekt është financuar nga: