Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2014 - What Workds to prevent violence
Kjo përmbledhje paraqet provat mbi efektivitetin e ndërhyrjeve për të parandaluar dhunën ndaj grave dhe vajzave (VAWG). Ajo bazohet në një rishikim të shpejtë të provave ekzistuese përmes një rishikimi të rishikimeve dhe kërkimeve në internet të...

Ky projekt është financuar nga: