Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2019 - Save The Children
  Disiplina Pozitive në Programin e Prinderimit të përditshëm (PDEP) bazohet në teorinë që besimet e sjelljes së një personi përcaktojnë nëse personi e percepton atë sjellje si pozitive ose negative. Është hartuar për të zvogëluar miratimin e...
2017 - Save The Children
Young Voices është një sondazh mbarë kombëtar mbi atë që fëmijët mendojnë për të gjitha çështjet që i prekin ata sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Save the Children në Shqipëri realizoi studimin në bashkëpunim me grupin e udhëhequr nga...

Ky projekt është financuar nga: