Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2016 - Save The Children Italy
Ky publikim u krijua në kuadër të Rrjetit Rajonal të Fëmijëve të përfshirë në rrugë dhe Fëmijët në rrezik (RNSIC), i mbështetur nga Save the Children Itali. Autorët e studimit janë Prof. Dr. Veronika Duci dhe Assoc.Prof. Izela Tahsini. Hulumtimi në...

Ky projekt është financuar nga: