Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2017 - Astra - Anti-trafficking Action
Raporti vjetor i ASTRA SOS Hotline përmban të dhëna statistikore rreth telefonatave që janë bërë në linjë, rreth viktimave të trafikimit dhe referimet e mundësuara.

Ky projekt është financuar nga: