Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2018 - UN Children's Fund (UNICEF)
  Të nderuar kolegë, po ndajmë me ju dokumentin e UNICEF-it "Përfundimi i institucionalizimit dhe forcimi i kujdesit familjar dhe të bazuar në komunitet për fëmijët në Evropë dhe më gjerë". Dokumenti synon të theksojë nevojën për procesin e...
2013 - UN Children's Fund (UNICEF)
,
Në vitin 2011 UNICEF-i dhe Bashkimi Evropian nisën një partneritet të ri me qëllim që të fillonin një projekt "Mbrojtja e Fëmijëve nga Dhuna në Evropën Juglindore". Fillimisht, në projekt u përfshinë katër shtete: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,...

Ky projekt është financuar nga: