Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2011 - World Vision International
Ky manual përshkruan bazat e qasjes së Programit të Zhvillimit WV së. Fokusi i kësaj qasje është pajisja e stafit të nivelit lokal për të punuar në mënyrë efektive me komunitetet dhe partnerët për një qëndrueshmëri tek mirëqenia e fëmijëve,...

Ky projekt është financuar nga: