Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2015 - Promundo and MenCare
PROMUNDO / MenCare  shpërfaqë sfidat e veçanta me të cilat përballen djemtë adoleshentë që përjetojnë dhunë seksuale. Ky subjekt nuk ka qenë aq i studiuar deri tani, edhe pse studiuesit kanë filluar për ta shqyrtojnë atë në vitet e fundit. Raporti...

Ky projekt është financuar nga: