Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2014 - Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine
Studimi i ben nje analize kuadrit ligjor shqiptar me synim ofrimin e rekomandimeve për të adresuar problemet që lidhen me pasigurinë e strehimit për shtresat e varfra në përgjithësi dhe për komunitetin Rom në veçanti. Rekomandimet lidhen me probleme...
2014 - Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

BANESAT DHE POPULLATA ROME NË SHQIPËRI-CENSUS 2014

Nisur nga nevoja për të dhëna të besueshme dhe të plota mbi komunitetin rom, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë zhvilloi gjatë vitit 2014 censusin e banesave dhe popullsisë Rome në Shqipëri. Gjetjet do të ndihmojnë institucionet publike...

Ky projekt është financuar nga: