Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2018 - Data and Analytics Section, Division of Data, Research and Policy in UNICEF HQ
  Ky dokument i UNICEF është raporti i parë tematik që vlerëson performancën drejt arritjes së objektivave globalë të SDG që kanë të bëjnë me fëmijët dhe të rinjtë. Ai vlerëson performancën e botës deri më sot, duke u fokusuar në 44 tregues të...
2013 - Zyra për Qeverisje të Mirë
Sistemet qeveritare për tu përgjigjur nevojave të fëmijëve në konflikt me ligjin ndryshojnë në emër dhe qasje, në përputhje me rrethanat e vendit. Fëmijët mund të trajtohen nëpërmjet drejtësisë formale apo sistemit të gjykatave, nga sistemi i...

Ky projekt është financuar nga: