Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2016 - Child Protection Hub
,
Krahas faktit që 28 Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian e kanë ratifikuar UNCRC-në (Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara), dhuna që dëmton jetët e miliona fëmijëve në Evropë ende vazhdon. Tek ky raport FRA (Agjencia Evropiane...
2015 -
Strategjia shumë-dimensionale e IFRC-së për të parandaluar konsumimin (burnout) e stafit Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Red Crescent Societies (IFRC) është një organizatë ndërkombëtare humanitare që ka krijuar një sistem për të...
2015 -
Për të ilustruar në praktikë konsumimin, kemi përzgjedhur një kompani të mirënjohur mbarë-botërore, Korporatën Mikrosoft, pasi duam të tregojmë disa nga risitë inovative që mund të përdoren për të parandaluar konsumimin, nga agjencitë që kanë burime...

Ky projekt është financuar nga: