Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

4 items available. Click here to search.
2018 - UN Children's Fund (UNICEF)
  Të nderuar kolegë, po ndajmë me ju dokumentin e UNICEF-it "Përfundimi i institucionalizimit dhe forcimi i kujdesit familjar dhe të bazuar në komunitet për fëmijët në Evropë dhe më gjerë". Dokumenti synon të theksojë nevojën për procesin e...
2017 -
Dokumenti Financimi i 'Shërbimeve Sociale në Kosovë' është iniciuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) në kuadër të misionit për mbrojtjen, respektimin, mirëqenien dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve. Ky dokument përfaqëson...
2017 -
Raporti i përgatitur në nivel të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me mbështetjen financiare publike për OJQ-të përmban informacionet bazë sa i përket mbështetjes financiare publike për OJQ-të në kuadër të organizatave buxhetore, duke...
2016 - Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore
Këto raporte paraqiten si raste studimore të cilat u prezantuan në Forumin e Politikave te organizuar nga Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore mbi "Decentralizimin e Shërbimeve Sociale: Metodat, Pasojat, Mesimet e Nxjerra", që u...

Ky projekt është financuar nga: