Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2016 - Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
Ky studim përmban një analizë të fenomentit të martesave të hershme të fëmijëve ne Shqipëri, bazuar në një sërë rastesh në qytetet e Korcës dhe Vlorës. Studimi përfshin një përshkrim analitik të situatës së grave të martuara në moshë të hershme në...
2010 -
Parlamenti Shqiptar, miraton ligjin nr. 10 347, datë 4 Nentor 2010, lidhur me Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, ne përputhje me artikujt 78 dhe 83 të Kushtetutës me propozim të Këshillit të Ministrave. Objekti i Ligjit: Ligji përcakton të drejtat...

Ky projekt është financuar nga: