Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2016 - Child Protection Hub
,
Tek raporti i zgjeruar i 2012 i UNICEF, në partneritet më Këshillin e Evropës dhe qeverinë norvegjeze, theksohet rëndësia e eliminimit të të gjitha formave të dhunës nga sistemi arsimor. Dhuna në shkolla mund të shfaqet në disa forma (fizike,...
2016 - Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
Ky studim përmban një analizë të fenomentit të martesave të hershme të fëmijëve ne Shqipëri, bazuar në një sërë rastesh në qytetet e Korcës dhe Vlorës. Studimi përfshin një përshkrim analitik të situatës së grave të martuara në moshë të hershme në...

Ky projekt është financuar nga: