Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2019 - Destination Unknown
Kjo përmbledhje ofron një përmbledhje të asaj që është e nevojshme dhe pse është e nevojshme. Ai shpjegon hapat kryesorë për të zbatuar procedurat specifike dhe proceset e kthimit që respektojnë të drejtat e fëmijës. Ai siguron një përmbledhje të...
2017 - Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
  Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, me mbështetjen e Agjensisë Austriake për Zhvillim (ADA), ka zbatuar, në qarkun e Dibrës, Fierit dhe Tiranës, nismën “Hartëzimi i Emigrantëve të kthyer shqiptarë" Synimi i kësaj nisme ishte të vëzhgohej aksesi...
2016 - Terre des hommes

Të Kuptuarit e Emigrimit të Fundit nga Kosova për në Evropën Perëndimore dhe Implikimet për Personat që Janë Kthyer në Kosovë

Duke marrë parasysh mbështetjen dhe asistencën e kufizuar për ri-integrimin e njerëzve të cilët më herët janë riatdhesuar/ janë kthyer në Kosovë pasi që kanë jetuar në vendet evropiane për vite të tëra, misioni i Terre des hommes (Tdh) në Kosovë ka...

Ky projekt është financuar nga: