Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

14 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e...
2020 - United Nations
Kjo përmbledhje e politikave ofron një pasqyrë të efekteve që COVID-19 ka dhe do të ketë në mirëqenien e fëmijëve. Veçanërisht theksohet shpërndarja e pabarabartë e pasojave, ku efektet e pandemisë më së shumti do të prekin fëmijët në vendet e...
2020 - UNICEF Kosovo
Kjo analizë e situatës është produkt i një rishikimi të detajuar të burimeve dhe të dhënave, i ndjekur nga një seri intervistash të kryera gjatë punës në terren dhe konsultimeve me zyrtarë kombëtarë dhe vendorë dhe individë, OJQ dhe staf të KB. E...
2020 - Elsevier
Sipas këtij raporti nga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) fëmijët po përballen me një "të ardhme të pasigurt" falë ndryshimit të klimës dhe shqetësimeve rreth shëndetit. Ky raport pretendon se shumë pak vende kanë bërë ndonjë përparim drejt '...
2020 - EU Kids Online
  Ky raport harton rreziqet dhe mundësitë për fëmijët në Evropë, të tilla si qasja në internet, praktikat në internet, aftësitë, rreziqet në internet dhe mundësitë për fëmijët e moshës 9-16 vjeç në Evropë. Ekipet e rrjetit EU Kids Online...
2020 -
Save the Children ka botuar raportin e tretë në kuadër të fushatës Stop Luftës mbi Fëmijët. Ky raport shtjellon rreziqet dhe vështirësitë me të cilat përballen fëmijët në zonat e luftës dhe se si ato ndikojnë në mirëqenien e tyre. Dallimet gjinore...
2019 - UNICEF
  Raporti i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët në botë i UNICEF për vitin 2019 eksploron për herë të parë në 20 vitet e fundit çështjet e fëmijëve dhe lidhjen e tyre me ushqimin dhe ushqimimin në një kontekst global sfidues. Pavarësisht nga përparimet...
2017 - Save The Children
Young Voices është një sondazh mbarë kombëtar mbi atë që fëmijët mendojnë për të gjitha çështjet që i prekin ata sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Save the Children në Shqipëri realizoi studimin në bashkëpunim me grupin e udhëhequr nga...
2017 - Këshilli i Bashkimit Europian
Këshilli i Bashkimit Europian ka adoptuar Udhërrëfyesin e BE për promovimin dhe Mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ky udhërrëfyes është versioni i përditësuar i udhërrëfyesit të 2007 të BE. Syimi i këtij udhërrëfyesi është të rifreskojë...
2017 - UNICEF Albania
Ligji nr 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve” në Republikën e Shqipërisë u miratua më datë 23.2.2017 dhe hyri në fuqi më datë 9.6.2017. Ligji përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: