Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2019 - TDH
Thirrja për veprim - Mos lini asnjë fëmijë prapa Rreth 1 në 3 persona në të gjithë globin është një fëmijë. Megjithatë, ndërsa agjenda e zhvillimit të qëndrueshëm premton të mos lë askënd, ka një hendek të madh kur bëhet fjalë për matjen, kuptimin...
2016 - Child Protection Hub

Dominique Feldwick-Davis

Te ky botim i Childhub, do të mësoni 60 fakte bazë mbi gjendjen e drejtësisë për të mitur në Evropë, përfshirë informacion historik, zhvillime, statistika si dhe fakte të tjera interesante. Historia Zhvillimi për të trajtuar në mënyrë të ndarë...
2013 - Zyra për Qeverisje të Mirë
Sistemet qeveritare për tu përgjigjur nevojave të fëmijëve në konflikt me ligjin ndryshojnë në emër dhe qasje, në përputhje me rrethanat e vendit. Fëmijët mund të trajtohen nëpërmjet drejtësisë formale apo sistemit të gjykatave, nga sistemi i...

Ky projekt është financuar nga: