Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

5 items available. Click here to search.
2020 - Education Policy Institute
  Hulumtimi nga Instituti i Politikave të Edukimit ka zbuluar se 133,000 të rinj të referuar shërbimeve speciale të shëndetit mendor në Angli ishin refuzuar në 2018-19. Studimi shqyrton mundësinë e përdorimit të shërbimeve të specializuara, kohën e...
2019 - CartONG and Terre des hommes
Keni nevojë për ndihmë për navigimin në shkallën e mbledhjes së të dhënave mobile në organizatën tuaj? Shikoni 10 mësimet tona të mësuara! CartONG dhe Terre des hommes (Tdh) synon të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë në menaxhimin e informacionit në...
2018 - ChildHub
  Projekti Qëndra Burimore Rajonale përmbylli tre vjecarin e parë të implementimin në fund të vitit 2017. InFocus Enterprises ishte një kompani me bazë në Britaninë e Madhe që ndërmori vlerësimin e projektit. Nje kopje të plotë të raportit në...
2015 - Fletorja zyrtare + Tdh
Këshilli i Ministrave të Shqipërise miraton dy standarte të rëndësishme për shërbimet sociale: Standartet e shërbimeve të emergjencës në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencave në Tiranë dhe standartet e shërbimeve për Njësitë e Mbrojtjes së...
2015 - Child Protection Hub

Photo is illustration only.

  Programi Ndërkombëtar i trajnimit për Ambasadorët e Linjave Ajrore OSCE PA. 2013. “Në Ukrainë, Smithi planifikon të luftojë trafikimin e qenieve njerëzore edhe në momentin ngritjes së avionit.” http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/...

Ky projekt është financuar nga: