Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2018 - Terre des hommes
  Raporti i "Shoqërisë Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve" synon të identifikojë praktikat inovative dhe më të mira nga projektet e zbatuara përmes skemës së sub-granteve që mund të përsëriten më tej. Mund të shërbejë për...
2014 - Terre des hommes
Vizion i perbashket per Mbrojtje Sistemike te Femijeve: Advokim, Zhvillim, Evidentim dhe Partnerizim per te ndertuar nje Sistem te Mbrojtjes se Femijeve
Misioni i Terre des hommes Shqiperi, ne 2014en ndermorri nje studimin "Vizion i perbashket per Mbrojtje Sistemike te Femijeve: Advokim, Zhvillim, Evidentim dhe Partnerizim per te ndertuar nje Sistem te Mbrojtjes se Femijeve" ne bashkepunim me CELCIS...
2011 - World Vision International
Ky manual përshkruan bazat e qasjes së Programit të Zhvillimit WV së. Fokusi i kësaj qasje është pajisja e stafit të nivelit lokal për të punuar në mënyrë efektive me komunitetet dhe partnerët për një qëndrueshmëri tek mirëqenia e fëmijëve,...

Ky projekt është financuar nga: