Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

218 items available. Click here to search.
2017 - Terre des hommes in Albania
  Raporti u përgatit në kuadrin e iniciativës "Forcimi i Shoqërisë Civile për të Ndërtuar REziliencen e Rinisë ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm" financuar nga BE, i zbatuar nga Terre des hommes në bashkëpunim me ISD, CCG dhe Universitetin Bedër....
2017 - Save The Children
Young Voices është një sondazh mbarë kombëtar mbi atë që fëmijët mendojnë për të gjitha çështjet që i prekin ata sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Save the Children në Shqipëri realizoi studimin në bashkëpunim me grupin e udhëhequr nga...
2017 - LEAP
  "Komunitetet e praktikës janë grupe njerëzish që ndajnë një shqetësim ose një pasion për diçka që bëjnë dhe mësojnë se si ta bëjnë atë më mirë kur ndërveprojnë rregullisht." (Wenger, 2007). Komunitetet e praktikës përbëhen nga njerëz të të njëjtit...
2017 - LEAP
  Aftësitë e Jetës, Lidershipit dhe Mundësive të Pafundme (LEAP) ishte një program dyvjeçar i financuar nga Komisioni Evropian, me bashkëfinancim nga Oak Foundation. Ai u koordinua nga Qendra Ndërkombëtare: Hulumtimi i shfrytëzimit seksual të...
2017 - ILO, IOM, Walk Free Foundation
Organizata Botërore e Shëndetësisë (Ang. ILO) dhe Walk Free Foundation, në bashkëpunim me IOM-in, kanë botuar së bashku një raport që zbulon se mbi 40 milionë njerëz kanë qenë viktima të skllavërisë moderne në vitin 2016, nga të cilët rreth 152...
2017 - European Council in Albania
  "Studimi kombëtar mbi bullizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm në sistemin arsimor shqiptar" është autorizuar nga Këshilli i Evropës për të adresuar mungesën e të dhënave aktuale dhe të besueshme në lidhje me natyrën dhe prevalencën e fenomenit të...
2017 - Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children & Save the Children Sweden
Kjo është një nga tre broshurat e prodhuara nga Iniciativa Globale për t'i dhënë fund të gjitha dënimeve trupore me mbështetjen e Save the Children Sweden. Këto broshura duhet t'u japin prindërve dhe kujdestarëve, zyrtarëve qeveritarë,...
2017 - Child Protection Hub
Neni 7 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) përcakton se: 1. Palët duhet të sigurojnë që fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të shprehin lirisht pikëpamjet e tyre mbi çdo çështje që prek interesat dhe...
2017 - Terre des homes
Në politikat e saj tematike, Forcimi i Sistemit për Mbrojtjen e Fëmijëve, Terres des hommes përcakton këndvështrimin e saj dhe investimin e saj ne sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe identifikon vlerën e shtuar që organizata sjell. Ky udhëzues i ri...
2017 - U.S Department of State
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar Raportin e 17 të Trafikimit te njerëzve, i cili rendit qeveritë në mbarë botën për përpjekjet e tyre në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Departamenti i Shtetit "e ka përgatitur këtë Raport...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: