Bazat e Psikologjisë

Filloni të mësoni se si psikologët kuptojnë dhe studiojnë natyrën njerëzore dhe çrregullimet e saj
Organizata: 
Open2Study
Start date: 
02 Kor 2018
End date: 
31 Kor 2018

 

Një nga arsyet pse duam të kuptojmë natyrën njerëzore, është që të mund të ndihmojmë njerëzit me çrregullime psikologjike. Ky kurs paraqet një bazë për kuptime dhe studime të mëtejshme në psikologji.

Ky kurs kërkon rreth 2 - 4 orë studim në javë, por mund të ndryshojë në varësi të nxënësit.

Kjo përfshin shikimin e videove dhe bërjen e pyetesorëve dhe vlerësimeve.

Koha e përgjithshme e videos për këtë kurs është rreth 3 orë 22 minuta.

Ky kurs është falas.

 

Type of learning: 
Scheduled
Topic(s): 
Udhëzues Profesional
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: