Dhuna me bazë gjinore që prek fëmijët dhe të rinjtë në lëvizje

@Tdh/Francois Struzik në Siri 2011

Organizata: 
Child Protection Hub / Terre des hommes
Start date: 
03 Sht 2019
End date: 
03 Sht 2019

 

Ky kurs në internet është krijuar për profesionistë që vijnë në kontakt me fëmijë dhe të rinj në lëvizje. Fokusi është në ndërtimin e njohurive dhe aftësive për të parandaluar, identifikuar dhe reaguar ndaj dhunës me bazë gjinore (GBV). Përmes trajnimit, pjesëmarrësit e regjistruar do të zhvillojnë aftësi dhe njohuri më të madhe se si të mbështesin më mirë fëmijët dhe të rinjtë në lëvizje, të cilët mund të jenë ekspozuar ose prekur nga GBV, aktualisht, gjatë lëvizjes, ose në vendin e tyre të origjinës.

Ky kurs online u përgatit në kuadrin e Marrëdhënieve Ndërtuese përmes Zhvillimit Inovativ të Ndërgjegjësimit të Dhunës me Bazë Gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar ndërmjet 2018 dhe 2020 nën drejtimin e Terre des hommes Zyra Rajonale për Evropën në partneritet me Arsis - Shoqata për Mbështetjen Sociale të Rinisë (Greqi), Mbrojtja për Fëmijët Ndërkombëtarë - DCI Belgjikë, Fedasil (Belgjikë), Kopin (Maltë) dhe Terre des hommes Rumania.

 

Projekti është bashkë-financuar nga Programi për të Drejtat, Barazinë dhe Qytetarinë e Bashkimit Evropian (2014-2020))

Modulet e kursit janë:
1. Hyrja
2. Të njohim shenjat e GBV-së
3. T'i përgjigjemi GBV-së
4. Parandalimi i GBV - së
5. Praktikimi i vetë-ndihmës
6. Konskluzione

Type of learning: 
Self paced
Topic(s): 
Fëmijët në lëvizje
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: