Mediat e reja për fëmijët e moshës së shkollës fillore

Data: 
30 Tet 2017
Botuesi: 
Infoblatt

Ky dokument i shkurtër udhëzon prindërit se si të menaxhojnë fëmijët e tyre kur kanë të bëjnë me mediat e reja. Mediat e reja si kompjuteri, interneti dhe telefonat celularë, por edhe televizioni janë shumë joshëse
për fëmijët në këtë moshë. Por ata së pari duhet të mësojnë si t´i përdorin mediat në mënyrë racionale
dhe me përgjegjësi. Siç mund të shihet, prindërit mund të bëjnë shumë në këtë drejtim.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Series this is part of: 
Type of professionals this is aimed at: 
Public education
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Ndërkombëtare
Language(s) of the self study materials: 
shqiptar

Ky projekt është financuar nga: