Revistë arabe për prindërit e adoleshentëve

Data: 
24 Pri 2017

Kjo revistë online mbulon një sërë çështjesh veçanërisht për prindërit e adoleshentëve arabë. Link-u i mëposhtem lejon lexuesit të shikojne çështjet dhe artikujt e mundësuar.

Series this is part of: 
Type of professionals this is aimed at: 
NGO worker
Social Worker
Topic(s): 
Etiketat: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Ndërkombëtare
Language(s) of the self study materials: 
Arabic

Ky projekt është financuar nga: