Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

692 items available. Click here to search.
02 Kor 2020
Më shumë se 250 burime për mbrojtjen e fëmijëve janë vënë në dispozicion gjatë pandemisë COVID-19 në http://covid.childhub.org/ Më shumë se 27.400 lajme për mbrojtjen e fëmijëve, materiale didaktike dhe mundësi të tjera https://childhub.org/ 10,000...
Tdh/Grace Medina
01 Kor 2020
Ky kurs është krijuar për aktorët kryesorë shtetërorë dhe jo-shtetërorë që punojnë kundër trafikimit dhe profesionistët e përfshirë gjatë shkëmbimit të informacionit ndërmjet palëve: Zyrat e Koordinatorëve Kombëtarë Kundër Trafikimit, Pikat e...
30 Qer 2020
ChildHub - si një platformë ndërvepruese dhe komunitet profesionistësh që nxisin mësimin dhe shkëmbimin e përvojave në fushën e mbrojtjes së fëmijëve - është i gatshëm të mbështesë organizatat lokale në Evropën Juglindore në projektet e tyre...
30 Qer 2020
  Si rezultat i bashkëpunimit mes Save the Children Albania dhe Terre des hommes Albania, gjatë periudhës Prill - Qershor 2020, u organizua një seri prej katër webinarësh, permes mbeshtetjes se Childhub, kushtuar përgjigjes ndaj COVID 19. Puna e...
19 Qer 2020
  13 organizata të shoqërisë civil edhe ato ndërkombëtare që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, pjesë e grupit të punës për Mbrojtjen e Fëmijëve në Situata të Emergjencës, përgatitën një letër të hapur që ua adresuan aktorëve...
18 Qer 2020
Dita Botërore e Refugjatëve, e cila shënohet çdo vit më 20 qershor, feston forcën dhe guximin e njerëzve që janë detyruar të largohen nga vendi i tyre për të shpëtuar nga konflikti ose persekutimi. Kjo ditë ofron një shans për të rritur vetëdijen...
17 Qer 2020
Çfarë është TikTok-u? TikTok është një aplikacion për krijimin dhe shpërndarjen e videove, shpesh të shoqëruara me tinguj. Ky aplikacion është nisur dy vjet më parë dhe ka më shumë se 800 milion përdorues aktivë në të gjithë botën. Pothuajse çdo...
10 Qer 2020
Prindërimi në kohën e COVID-19 Për t'i ndihmuar prindërit të bashkëveprojnë në mënyrë konstruktive me fëmijët e tyre gjatë kësaj kohe të mbylljes, këto 12 këshilla me një faqe për prindërit mbulojnë planifikimin e kohës individuale me fëmijët, duke...
10 Qer 2020
Grupi i Punës për Vlerësimin, Matjen dhe Provat e Aleancës për Mbrojtjen e Fëmijëve në Veprim Humanitar kërkon organizata partnere për testimin në terren. Me mbështetjen e Grupit Këshillimor të Mirëqenies së Fëmijëve, përfundoi një përkufizim i...
09 Qer 2020
Aktualisht janë 152 milion fëmijë në punën e fëmijëve, 72 milion prej tyre kryejnë punë të rrezikshme. Pothuajse një në dhjetë nga të gjithë fëmijët në të gjithë botën janë në punën e fëmijëve. Kriza e tanishme shëndetësore dhe ekonomike, e cila u...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: