Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

9 items available. Click here to search.
15 Tet 2018
  Çdo një në tre persona në Kosovë jeton nën nivelin e varfërisë, ndërkohë që papunësia ka shkuar mbi 30%. Për shkak të faktorëve socio-ekonomikë, shumë familje nuk mund të lejojnë t'u sigurojnë fëmijëve të tyre kohë të përshtatshme dhe përgatitje...
30 Gsh 2017
Në vitin 2011, Komisioni Evropian ngriti Kornizën e BE-së për Strategjitë Kombëtare të Integrimit të Romëve deri në vitin 2020. Ky njoftim për shtyp nga Komisioni i përshkruan gjetjet nga vlerësimi afatmesëm duke shqyrtuar se si vendet anëtare po i...
06 Gsh 2017
Vetëm pas konfliktit të Kosovës 1998-1999, 600 pjesëtarë të komunitetit rom nga qyteti i Mitrovicës u strehuan nga misioni i OKB-së në Kosovë (UNMIK). Kampi në të cilin ishin zhvendosur, megjithatë, ishte vendosur pranë një kompleksi i minierave të...
25 Kor 2017
  Mospërputhjet jonormale në arsimimin e të rinjve romë dhe jo-romë në Republikën Çeke kanë qenë më së fundi në qendër të vëmendjes se opinionin publik. Romët përbënin 4% të konsiderueshme të grupit të studentëve të rinisë çekë gjatë vitit akademik...
Let's ginga togheter project started in Banja Luka
18 Kor 2017
Blue phone në bashkëpunim me shoqatën sportive "Capoeira Banjaluka" do të fillojë zbatimin e 16 workshopeve të kombinuara të Capoeira dhe komunikimit jo të dhunshëm për fëmijët dhe të rinjtë nën moshën 18 vjeç, duke filluar nga data 18 korrik 2017...
Blue Phone Bosnia-Herzegovina
06 Pri 2017
3 Prill, Budapest, Hungari: Pas reflektimit të gjatë dhe një procesi të vështirë vlerësimi të 35 propozimeve të marra, ChildHub është gati të shpallë fituesin e  Thirrje për projekte të vogla, inovative dedikuar fëmijëve të margjinalizuar. Eshtë...
06 Mar 2017
Mbahet ceremonia e prezantimit publik (lansimit) të Projektit “Kosovo Integration Initiative - KOSINT 2020", i financuar nga Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Fondacionit për Shoqëri të Hapur (Open Society Foundations, OSF) dhe i vënë në...
01 Nën 2016
Me datën 28 dhe 31 Tetor, Terre des hommes (Tdh) misioni në Kosovë organizoi punëtori e cila kishte për qëllim ngritjen e njohurive për Mbrojtjen e Fëmijëve si dhe për prezantimin e mandatit të Grupeve Këshilluese të Komunitetit (GKK). GKK është...
08 Gsh 2016
Gjatë këtyre dy javëve të fundit, 5 iniciativa kulturore u zhvilluan, duke përfshirë një larmi të gjerë të aktiviteteve nga organizatat lokale dhe grupe këshilluese të komunitetit në kuadër të projektit tonë të përbashkët me World Vision Kosovë "...

Ky projekt është financuar nga: