Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

10 items available. Click here to search.
21 Mar 2019
Hipokampus është pjesë e trurit që është thelbësore për kujtesën dhe përgjigjen ndaj stresit. Vëllimi i hipokampal, një nga formacionet në hipokampus, është e lidhur fort me depresionin; njerëzit me nivel më të ulët të vëllimit hipokampal kanë më...
08 Maj 2018
Thirrja për veprim është një deklaratë e shkurtër e cila është përpiluar nga partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, së bashku me Qendrën për Mbrojtjen e Fëmijëve, për forcimin e fuqisë punëtore të shërbimit social dhe për përmirësimin e rezultateve...
08 Maj 2018
Departmenti i Shëndetit dhe Punës sociale në Universitetin e Ri Bullgar (New Bulgarian University) njofton se Programi Master "Nderhyrjet Psikosociale me femijet dhe familjet" , do të fillojë në simestrin 2018/2019. Programi synon të përgatisë...
17 Mar 2017
MEERx është në përmbledhje e 12 fjalimeve të cilat ndajnë fakte të mbështetura në përvojat e punës së zyres Midle East Eastern Europe të WV në fushen Mbrojtjes se Fëmijëve, Advokim, Shëndetësi dhe Edukim. Eshtë e organizuar në forme tre serish nga...
16 Gsh 2016
Sipas UNICEF-it, nëntë nga dhjetë të rinj besojnë se bulizmi është një shqetësim i vazhdueshëm në komunitetet e tyre, dhe dy të tretat thonë se e kanë përjetuar drejtpërdrejt atë.  Këto janë rezultatet e një sondazhi të realizuar nga UNICEF-i dhe...
06 Qer 2016
Save the Children dhe Terre des hommes po zbatojnë projektin “Shoqëria Civile në Veprim për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri”, të financuar nga Bashkimi Evropian. Në këtë kuadër, bëhet thirje për propozime për projekte të vogla dhe të...
27 Maj 2016
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Familjes (15 maj), Eurostat publikoi të dhëna të reja se si prindërit brenda BE-së i rrisin fëmijët e tyre që në moshë të re. Pas analizimit të të dhënave që janë në dispozicion për vitin 2014, u zbulua se vetëm 50...
25 Maj 2016
Sipas një artikulli në gazetën New York Times, një nga faktorët më të rëndësishëm që përmirëson mundësitë për sukses të fëmijëve nga familje me probleme ose të vendosur në kujdestari është ofrimi i mbështetjes dhe këshillimit për prindërit dhe të...
12 Pri 2016
The Guardian raporton se ka rritje në përkrahjen e idesë për mbështetje për të drejtat e fëmijëve që duhet të rishikohet në të menduarit e ri në moshën e sotme dixhitale. Si mund të respektohet e drejta e fëmijëve për jetën private, kur çdo gjë dhe...
03 Mar 2016
Në datën 1 Mars 2016, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë filloi promovimin e një plani mobilizimi për mbrojtjen e fëmijëve nga çdo formë e dhunës. Plani është rezultat i një bashkëpunimi disa mujor të këtij institucioni me partnerë lokalë dhe...

Ky projekt është financuar nga: