Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

1 items available. Click here to search.
08 Maj 2018
Thirrja për veprim është një deklaratë e shkurtër e cila është përpiluar nga partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, së bashku me Qendrën për Mbrojtjen e Fëmijëve, për forcimin e fuqisë punëtore të shërbimit social dhe për përmirësimin e rezultateve...

Ky projekt është financuar nga: