Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

2 items available. Click here to search.
08 Maj 2018
Thirrja për veprim është një deklaratë e shkurtër e cila është përpiluar nga partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, së bashku me Qendrën për Mbrojtjen e Fëmijëve, për forcimin e fuqisë punëtore të shërbimit social dhe për përmirësimin e rezultateve...
08 Maj 2018
Departmenti i Shëndetit dhe Punës sociale në Universitetin e Ri Bullgar (New Bulgarian University) njofton se Programi Master "Nderhyrjet Psikosociale me femijet dhe familjet" , do të fillojë në simestrin 2018/2019. Programi synon të përgatisë...

Ky projekt është financuar nga: