Lajme

Lexo lajmet e fundit për mbrojtjen e fëmijëve në Evropë

584 items available. Click here to search.
16 Jan 2019
Ekstremizmi i dhunshëm është një dukurie re për shoqërinë dhe komunitetin ku në jetojmë, veçanërisht për të rinjtë. Realiteti tregon se mes grupeve të të rinjve mungon kuptimi i plotë mbi këtë fenomen dhe forma me të cilën ai shfaqet. Përgatitja me...
16 Jan 2019
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP dhe KMOP kanë filluar projektin në mbështetje të procesit të decentralizimit të shërbimeve...
08 Jan 2019
  Këshilli i Evropës ka përpiluar një udhezues që përmban orjentime gjithëpërfshirëse për profesionistët që punojnë direkt me të miturit migrues për mënyrën e komunikimit të informacionit mbi të drejtat e fëmijëve në një mënyrë të përshtatshme për...
07 Jan 2019
  Fondacioni Terre des hommes, Misioni në Shqipëri dhe Qëndra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) po zbatojnë projektin “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në...
04 Jan 2019
    Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë një urdhër që miraton Standardet e Shërbimit në Qendrat Shumëfunksionale të Komunitetit dhe ngarkon agjencitë përkatëse qeveritare për të monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e tyre në...
26 Dhj 2018
Komisioni për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës ka aprovuar amandamentimin e Projektligjit për Buxhetin 2019, me të cilin amandament 80 qendra mësimore do të mbështeten nga buxheti I shtetit me 500,000 Euro. Kjo mbështetje institucionale...
26 Nën 2018
  UNICEF Albania organizoi aktivitetin e nivelit të lartë "Samiti VIRAL: Një internet më i mirë për fëmijët dhe adoleshentët në Shqipëri" për të mbledhur dhe përhapur ide inovative, për të frymëzuar dhe stimuluar veprimin e menjëhershëm dhe për të...
Photo credit EU delegation in Albania
20 Nën 2018
  Këtë vit, më 20 nëntor, Dita Universale e Fëmijëve u festua ndryshe në Shqipëri. Aktiviteti u organizua në një qytet të vogël, Burrel, ku fëmijët nga i gjithë vendi u mblodhen per t'ju degjuar zëri. Dhe në të vërtetë motoja e aktivitetit ishte "...
19 Nën 2018
Lidership dhe koordinim më të mirë mes institucioneve pergjegjese per mbrojten e femijeve, vlerësim dhe planifikim sistematik lidhur me kualifikimin e stafit si dhe shkëmbim i eksperiencave apo aplikimi i formatit “coaching” për trajnimin e...
05 Nën 2018
Ministria Bullgare e Shëndetësisë do të zhvilloj një fushatë masive kundër përdorimit dhe përhapjes së narkotikëve nga studentët përgjatë vëndit, nëpërmjet Qëndrës Nacionale për Varësinë dhe 28 qëndrave të Parandalimit dhe Informimit. Në fokusin e...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: