Mësimet e mësuara nga pesë vjet të Mbledhjes së të Dhënave Mobile në Terre des hommes

hollësi

Data:  01 Sht 2019 Botuesi:  CartONG and Terre des hommes Lloji i publikimit:  Lessons learned

Keni nevojë për ndihmë për navigimin në shkallën e mbledhjes së të dhënave mobile në organizatën tuaj? Shikoni 10 mësimet tona të mësuara!

CartONG dhe Terre des hommes (Tdh) synon të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë në menaxhimin e informacionit në sektorin e ndihmave, kështu që së bashku ata së fundmi kanë lëshuar këtë punim në Mbledhjen e të Dhënave Mobile (MDC).

Bazuar në përvojat e zbatimit të projektit në mbarë botën MD të Terre des hommes, dokumenti synon të ndihmojë operacionet në terren të përdorin sa më mirë MDC. Mësimet kryesore janë përmbledhur nga 5 vitet e fundit, duke treguar njohuritë institucionale të fituara, si dhe përvojat e përbashkëta nga tre delegacione (Irak, Mali dhe Nepal). Mbi këto, ajo përshkruan rastet e përdorimit dhe rrugën e ndërmarrë nga Tdh për të rritur MDC. Më në fund ajo tregon vizionin e përbashkët për MDC nga CartONG dhe Tdh për të ardhmen.

Numri total i faqeve: 
40
Etiketat: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Ndërkombëtare

Ky projekt është financuar nga: