Një Udhëzues për Zhvillimin e Komuniteteve të Praktikës

hollësi

Data:  15 Nën 2017 Author:  Kate D'Arcy#uid:4744 Botuesi:  LEAP Lloji i publikimit:  Guide / Guidelines / Principle

 

"Komunitetet e praktikës janë grupe njerëzish që ndajnë një shqetësim ose një pasion për diçka që bëjnë dhe mësojnë se si ta bëjnë atë më mirë kur ndërveprojnë rregullisht." (Wenger, 2007).

Komunitetet e praktikës përbëhen nga njerëz të të njëjtit profesion që kanë një ndjenjë të përbashkët të qëllimit. Një bashkësi e praktikës mbahet së bashku nga një ndjenjë qëllimi dhe dëshire për të mësuar nga dhe me njëri-tjetrin. Ajo që përcakton komunitetet e praktikës përveç ekipeve është se të parat përcaktohen nga një vlerësim i vlerës së njohurive të reja dhe jo thjesht nga një detyrë apo afatet kohore.

Ky udhëzues kërkon të ndajë këshilla, mjete dhe histori të ndryshimit nga projekti në mënyrë që t'u mundësojë të tjerëve të krijojnë komunitetet e tyre të praktikës dhe të forcojnë angazhimet për praktikën pjesëmarrëse kur mbështesin fëmijët dhe të rinjtë e prekur nga dhuna seksuale.

Udhëzuesi u prodhua në kuadrin e projektit "Aftesite e jetës, udhëheqjes dhe potencialit të pafund" (LEAP), një program dyvjeçar i financuar nga Komisioni Evropian, me bashkëfinancim nga Oak Foundation.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
14
Series this is part of: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Evropa Juglindore

Ky projekt është financuar nga: