"Përfundimi i institucionalizimit dhe forcimi i kujdesit familjar dhe komunitar për fëmijët në Evropë dhe më gjerë", UNICEF

hollësi

Data:  01 Qer 2018 Author:  UN Children's Fund (UNICEF) Botuesi:  UN Children's Fund (UNICEF) Lloji i publikimit:  Proposal

 

Të nderuar kolegë, po ndajmë me ju dokumentin e UNICEF-it "Përfundimi i institucionalizimit dhe forcimi i kujdesit familjar dhe të bazuar në komunitet për fëmijët në Evropë dhe më gjerë". Dokumenti synon të theksojë nevojën për procesin e deinstitucionalizimit në Evropë. Teksti gjithashtu i bën thirrje Bashkimit Evropian që të rrisë angazhimin e tij për të ndihmuar qeveritë në kalimin e tyre nga kujdesi institucional në kujdesin e bazuar në komunitet në periudhën 2021-2027. Ju mund ta gjeni dokumentin bashkëlidhur këtij artikulli me lejen e UNICEF-it.

Dokumentёt e bashkangjitura: 
Numri total i faqeve: 
8
Series this is part of: 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Bashkimi Evropian

Ky projekt është financuar nga: