Vlerësimet globale të skllavërisë moderne: Raport mbi punën dhe martesën e detyruar

hollësi

Data:  19 Sht 2017 Author:  ILO Walk Free Foundation IOM Botuesi:  ILO IOM Walk Free Foundation Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

Organizata Botërore e Shëndetësisë (Ang. ILO) dhe Walk Free Foundation, në bashkëpunim me IOM-in, kanë botuar së bashku një raport që zbulon se mbi 40 milionë njerëz kanë qenë viktima të skllavërisë moderne në vitin 2016, nga të cilët rreth 152 milionë (1 në 4) fëmijë. Vlerësimet e reja tregojnë se gratë dhe vajzat ndikohen në mënyrë joproporcionale nga skllavëria moderne, duke përbërë 71% të totalit të përgjithshëm.

Raporti jep një përmbledhje të shkallës dhe manifestimeve të skllavërisë moderne, me një vëmendje të veçantë për shfrytëzimin e detyruar të punës, shfrytëzimin e dhunshëm seksual të të rriturve dhe shfrytëzimin seksual të fëmijëve dhe punën e detyruar të detyruar të ngarkuar nga shteti.

Lexoni përmbledhjen këtu ose tërë raportin këtu.

 

Numri total i faqeve: 
68
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Ndërkombëtare

Ky projekt është financuar nga: