Vlerësimi përfundimtar i Childhub

Përmbledhja Ekzekutive në Shqip

hollësi

Data:  28 Shk 2018 Author:  Damian Hatton Mirjana Gavric Kelly Smith Botuesi:  ChildHub Lloji i publikimit:  Report / Study / Data

 

Projekti Qëndra Burimore Rajonale përmbylli tre vjecarin e parë të implementimin në fund të vitit 2017. InFocus Enterprises ishte një kompani me bazë në Britaninë e Madhe që ndërmori vlerësimin e projektit.

Nje kopje të plotë të raportit në anglisht si dhe përmbledhjen ekzekutive në shqip mund ta gjeni bashkengjitur, mëposhte tekstit.

Numri total i faqeve: 
73 dhe 7
Series this is part of: 
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje: 
Evropa Juglindore

Ky projekt është financuar nga: