Direktoria e organizatave

Kjo është direktoria e Platformës për Mbrojtjen e Fëmijëve e organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Evropën Juglindore. Kliko lidhjet më poshtë për të kontrolluar profilet e organizatave, duke përfshirë njerëzit që punojnë atje, lajme organizative, vende të lira pune dhe materiale.

Nëse jeni pjesë e një organizate që është tashmë në listë, ju lutemi të siguroheni që ju kanë lidhur me këtë organizatë në profilin tuaj duke klikuar këtu

Nëse organizata juaj nuk është në listë ende, kjo është se si ju mund të krijoni një profil organizativ për tu promovuar: plotësoni këtë formular të shkurtër

Organization for Aid to Refugees (OPU)
Organization for Aid to Refugees (OPU) was established in 1991 in Prague as a non-profit, non-governmental, humanitarian organization. Since 2014, OPU has been an association under the Civil Code.
PILnet
PILNET: PILnet envisions a world where the rule of law delivers justice and protects human rights. PILnet collaborates with local partners around the globe to develop the legal landscape essential to rights-respecting societies.
Program for the Development of the Judicial System in Bulgaria (PDJS)
Program for the Development of the Judicial System in Bulgaria (PDJS): The mission is to help the Bulgarian judicial system to develop and implement qualitative, predictable, transparent and effective work practices.
Qendra STEPS
Qendra (En.
Slovenska Filantropija (Slovene Philanthropy)
Slovene Philanthropy, Association for promotion of voluntary work, is a humanitarian organization operating in public interest since 1992.
Terre des hommes Fundatia Helvetia Terre des hommes Romania
Terre des hommes Fundatia Helvetia Terre des hommes Romania, through its team of child protection specialists, psychologists, sociologists and organizational experts, implements programs and projects for the benefit of thousands of children, contr
Terre des hommes in Albania
Operating in Albania since 1993, Terre des hommes (Tdh) has been running projects that aim to tackle child protection issues in Albania, to prevent and protect children from all forms of abuse and exploitation through applying a holistic and syste
Terre des hommes Regional Office in Budapest
Terre des hommes is the leading Swiss child relief agency. Our goal is to steadily improve the conditions of the most vulnerable children worldwide. We are focused on five main objectives:
The International Juvenile Justice Observatory (IJJO)
The International Juvenile Justice Observatory (IJJO) is an International Public Utility Foundation with headquarters in Brussels, Belgium.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: