Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

59 items available. Click here to search.
Angazhimi burrave dhe djemve në programin për barazi gjinore (Kurse online)
01 Jan 2022
Që nga viti 1990, avokatët për barazi gjinore kanë kërkuar gjithnjë nga organizatat humanitare dhe të organizatave për zhvillim, ti angazhojnë burrat dhe djemtë si një plotësues për fuqizimin e grave dhe vajzave.
Ndihma e pare psikologjike (Kurse online)
14 Shk 2020
Ky kurs online mëson ofrimin e ndihmës së parë psikologjike për njerëzit në rast emergjence duke përdorur modelin RAPID: të dëgjuarit reflektues, vlerësimin e nevojave, prioritizimin, ndërhyrjen, dhe disponimin.
Të kujdesesh për fëmijë në nevojë - kurs online (falas) (Kurse online)
28 Tet 2019
Në këtë kurs, i cili fillon më 20 Korrik, do ju ndihmojmë te eksploroni disa cështje që lidhen me identifikimin me përkujdesjen ndaj fëmijëve në nevojë.
Mjet mbi pjesëmarrjen e fëmijëve për punëtorët socialë dhe praktikuesit e ndihmës së hershme (Mjete për trajnerët)
21 Mar 2019
East Sussex County Council
Kjo broshurë synon të mbështesë punonjësit socialë për të përfshirë fëmijët në procesin e mbrojtjes në një mënyrë pozitive, mbështetëse dhe ndihmuese. Rëndësia e zërit të fëmijës në praktikën e mbrojtjes së fëmijëve nuk mund të nënvlerësohet.
Kursi Online: Pse Njerëzit Migrojnë? - Fakte (Kurse online)
05 Shk 2018
Ky kurs ofron një prezantim në një nga çështjet më të keqkuptuara në botën moderne: migracioni.
Kuptimi i Depresionit dhe Mungesës së Humorit tek të rinjtë (Kurse online)
06 Nën 2017
Ky kurs pa pagesë, që i adresohet prindërve dhe profesionistëve, është duke u ofruar si një udhërrëfyes për të ndihmuar në identifikimin dhe trajtimin e depresionit dhe humorit të keq në mesin e adoleshentëve dhe të rinjve.
Mediat e reja për fëmijët e moshës së shkollës fillore (Materiale auto-didaktike)
30 Tet 2017
Infoblatt
Ky dokument i shkurtër udhëzon prindërit se si të menaxhojnë fëmijët e tyre kur kanë të bëjnë me mediat e reja. Mediat e reja si kompjuteri, interneti dhe telefonat celularë, por edhe televizioni janë shumë joshëse
Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale (Kurse online)
06 Tet 2017
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ b

Faqet

Ky projekt është financuar nga: