Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

39 items available. Click here to search.
Angazhimi burrave dhe djemve në programin për barazi gjinore (Kurse online)
01 Jan 2022
Që nga viti 1990, avokatët për barazi gjinore kanë kërkuar gjithnjë nga organizatat humanitare dhe të organizatave për zhvillim, ti angazhojnë burrat dhe djemtë si një plotësues për fuqizimin e grave dhe vajzave.
Të kujdesesh për fëmijë në nevojë - kurs online (falas) (Kurse online)
28 Tet 2019
Në këtë kurs, i cili fillon më 20 Korrik, do ju ndihmojmë te eksploroni disa cështje që lidhen me identifikimin me përkujdesjen ndaj fëmijëve në nevojë.
Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale (Kurse online)
06 Tet 2017
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ b
Mungesa e aktiviteteve fizike, shkaktar i mbipeshës tek fëmijët (Materiale auto-didaktike)
14 Gsh 2017
Mbipesha është një problem serioz për një përqindje të madhe të fëmijëve në mbarë botën. Moskujdesi serioz i prindërve ndaj të ushqyerit të fëmijëve, e në veçanti, mos aktiviteti fizik, janë disa nga shkaktarët për obezitetin tek fëmijët.
Revistë arabe për prindërit e adoleshentëve (Materiale auto-didaktike)
24 Pri 2017
Kjo revistë online mbulon një sërë çështjesh veçanërisht për prindërit e adoleshentëve arabë. Link-u i mëposhtem lejon lexuesit të shikojne çështjet dhe artikujt e mundësuar.
Çfarë është abuzimi i fëmijës? (Materiale auto-didaktike)
20 Pri 2017
Nga Katherine B. Wiens M.Ed, M.S. dhe Micheal Blackford / CASA: A Voice for Children Inc. board members
Çdo fëmijë i fundit (Materiale auto-didaktike)
24 Mar 2017
Save The Children
Raporti (Ang.) sjell në dritë pabarazinë në mes të grupeve të ndryshme të fëmijëve dhe progresit i kohëve të fundit në luftimin e varfërisë ekstreme shpesh nuk ka arritur tek ata fëmijë që kanë nevojë më së shumti - për shkak të gjeografisë, gjini

Faqet

Ky projekt është financuar nga: