Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

67 items available. Click here to search.
Mediat e reja për fëmijët e moshës së shkollës fillore (Materiale auto-didaktike)
30 Tet 2017
Infoblatt
Ky dokument i shkurtër udhëzon prindërit se si të menaxhojnë fëmijët e tyre kur kanë të bëjnë me mediat e reja. Mediat e reja si kompjuteri, interneti dhe telefonat celularë, por edhe televizioni janë shumë joshëse
Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale (Kurse online)
06 Tet 2017
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ b
Puna dhe zbatimi i politikave të BE-së - bërja e Evropës funksionale! (Kurse online)
14 Gsh 2017
Politikat e BE dhe zbatimi: ta bëjnë Evropën të funksionojë! Është një kurs në internet i ofruar nga Fakulteti i Qeverisjes dhe Çështjeve Globale në Universiteit Leiden në Holandë.
Mungesa e aktiviteteve fizike, shkaktar i mbipeshës tek fëmijët (Materiale auto-didaktike)
14 Gsh 2017
Mbipesha është një problem serioz për një përqindje të madhe të fëmijëve në mbarë botën. Moskujdesi serioz i prindërve ndaj të ushqyerit të fëmijëve, e në veçanti, mos aktiviteti fizik, janë disa nga shkaktarët për obezitetin tek fëmijët.
Një Hulumtim Sistematik i Literaturës mbi Faktorët e Reziliencës dhe ata Rrezikues te Fëmijët dhe Adoleshentët Emigrantë në Shtetet Evropiane (Mjete për trajnerët)
28 Kor 2017
Shqyrtimi i literaturës mundëson identifikimin e tematikave që janë studiuar gjerësisht kundrejt atyre që nuk janë prekur shumë nga hulumtimet shkencore.
Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve (Kurse online)
31 Maj 2017
Miliona fëmijë në botë nuk kanë mjetet që u duhen për të mbijetuar, mësuar dhe ecur përpara sepse ata nuk janë prioritet i qeverive, të cilat as i dëgjojnë dhe as nuk mbajnë përgjegjësi kur ata dështojnë.
Mbështetja e fëmijëve me vështirësi në të lexuar dhe shkruar [Kurs online] (Kurse online)
15 Maj 2017
Kursi është për mësuesit që duhet të kuptojnë përse disa fëmijë kanë kaq shumë me leximin dhe shkrimin, shpesh e thirrur "disleksia", dhe të mësojnë më shumë lidhur me praktikat e mira në mësimin e shkrimit për të gjithë nën dritën e zbulimeve të
Program Mastër Ndërkombëtar në Zhvillimin e Fëmijëve -- viti akademik 2017/18 (Classroom learning)
25 Pri 2017
Kjo mundësi i ofrohet profesionistëve të angazhuar ne fushën e përfshirjes dhe zhvillimit të komunitetit Rom. Ky është një program 1 vjecar Masteri Ndërkombëtar mbi Zhvillimin e Fëmijëve që realizohet ne Izrael.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: