Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

67 items available. Click here to search.
Çdo fëmijë i fundit (Materiale auto-didaktike)
24 Mar 2017
Save The Children
Raporti (Ang.) sjell në dritë pabarazinë në mes të grupeve të ndryshme të fëmijëve dhe progresit i kohëve të fundit në luftimin e varfërisë ekstreme shpesh nuk ka arritur tek ata fëmijë që kanë nevojë më së shumti - për shkak të gjeografisë, gjini
Puna në ekipet ndër-sektoriale për trajtimin e Çështjeve të Abuzimit të Fëmijëve - një orientim bazë në aspektin teorik dhe praktik (Kurse online)
20 Shk 2017
Kursi u zhvillua nga Terre des hommes në Shqipëri, me mbështetjen financiare të USAID-it. Ai synon profesionistë të ndryshëm dhe trajton bazat e qasjes multi-disiplinore në mbrojtjen e fëmijëve.
Mbështetja e pjesëmarrjes së fëmijëve (Kurse online)
20 Shk 2017
E-kursi i ChildHub mbi mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijeve u zhvillua nga CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland).
PJESËMARRJA E FËMIJËVE (Kurse online)
15 Shk 2017
Ky kurs e-learning prezanton anëtarët e stafeve të agjencive të zhvillimit dhe NGO-ve (në nivel ndërkombëtar) me koncepte të rëndësishme të pjesëmarrjes së fëmijëve.
Vetёdijshmёria nё Shёrbim tё Mirёqёnies dhe Performancёs Maksimale (Kurse online)
06 Shk 2017
Vetёdijshmёria ёshtё thelbёsore pёr tё qёnё mё vigjilent ndaj çdo momenti tё jetёs.
UNICEF PREZANTON NJË KURS ONLINE FALAS MBI NDRYSHIMET SOCIALE (Kurse online)
30 Jan 2017
Universiteti i Pensilvanisë dhe UNICEF prezantojnë së bashku një kurs masiv online të hapur e falas për të gjithë, mbi normat dhe ndryshimet sociale. Kursi, i cili konsiston në një pjesë teorike dhe një praktike, është i dhënë në Anglisht.
Të Drejtat Njerëzore të Fëmijëve [Kurs online falas] (Kurse online)
09 Jan 2017
Bazuar në kontributin e disiplinave të ndryshme akademike, përfshirë ato juridike, psikologjike, sociologjike, historike, edukative dhe shkencave shëndetësore, ekonomike dhe antropologjike, një qasje ndërdisiplinore udhëheq studentin në zgjedhjen
Rezilienca tek fëmijët e ekspozuar ndaj traumave, shkatërrimit dhe luftës: Perspektivat Globale (Kurse online)
12 Nën 2016
Universiteti i Minesotës ofron një kurs 6 javor për Reziliencën tek fëmijët e ekspozuar ndaj Traumës, Shkatërrimit dhe Luftës: Perspektivat Globale.
Të drejtat e njeriut në Praktikë: Puna në terren (Kurse online)
20 Qer 2016
A jeni të interesuar të punoni në fushën e të drejtave të njeriut?

Faqet

Ky projekt është financuar nga: