Seksion i veçantë: Decentralisation

On this page you will find resources and information on Decentralisation of social services, including information on the ChildHub conference on the same subject.

Library

01 Qer 2018
  Të nderuar kolegë, po ndajmë me ju dokumentin e UNICEF-it "Përfundimi i institucionalizimit dhe forcimi i kujdesit familjar dhe të bazuar në komunitet për fëmijët në Evropë dhe më gjerë". Dokumenti synon të theksojë nevojën për... Read more
12 Qer 2017
Dokumenti Financimi i 'Shërbimeve Sociale në Kosovë' është iniciuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) në kuadër të misionit për mbrojtjen, respektimin, mirëqenien dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve. Ky dokument... Read more
01 Mar 2017
Raporti i përgatitur në nivel të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me mbështetjen financiare publike për OJQ-të përmban informacionet bazë sa i përket mbështetjes financiare publike për OJQ-të në kuadër të organizatave buxhetore, duke... Read more

Decentralisation

[Ndërkombëtare] KB po përqendrohet në të drejtat e fëmijëve pa përkujdesje prindërore
Data e publikimit: 2020
Më 18 Dhjetor 2019, Komiteti i Tretë i Asamblesë së Përgjithshme të KB miratoi zyrtarisht një Rezolutë për të Drejtat e Fëmijëve, e cila përqendrohet në të drejtat e fëmijëve pa përkujdesje prindërore.
Financimi i shërbimeve sociale në Kosovë
Data e publikimit: 2017
Dokumenti Financimi i 'Shërbimeve Sociale në Kosovë' është iniciuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) në kuadër të misionit për mbrojtjen, respektimin, mirëqenien dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve.
Raporti për Financimin Publik të Organizatave të Shoqërisë Civile në Republikën e Kosovës për vitet 2015-2016
Data e publikimit: 2017
Raporti i përgatitur në nivel të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me mbështetjen financiare publike për OJQ-të përmban informacionet bazë sa i përket mbështetjes financiare publike për OJQ-të në kuadër të organizatave buxhetore, duke përfs
Fushata Eurochild - hapja e dyerve për fëmijët e Evropës
Data e publikimit: 2016
Dhjetori i 2016 shënon fillimin zyrtar të Fazës II të "Dyert të Hapura për Fëmijët e Europës", një fushatë mbarë Europiane për të mbështetur përpjekjet kombëtare për zhvillimin e sistemeve për mbrojtjen e fëmijëve që forcojnë familjet dhe sigurojn
Forumi i Politikave mbi "Decentralizimin e Shërbimeve Sociale: Metodat, Pasojat, Mësimet e Nxjerra"
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore
Këto raporte paraqiten si raste studimore të cilat u prezantuan në Forumin e Politikave te organizuar nga Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore mbi "Decentralizimin e Shërbimeve Sociale: Metodat, Pasojat, Mesimet e Nxjerr
Ftesë në konferencën ndërkombëtare "Deinstitucionalizimi i Kujdesit për Fëmijët: Investimi në Ndryshim"
Qendra Know-How për Kujdesin Alternativ për Fëmijët, NBU, së bashku me MLSP të Republikës së Bullgarisë, Fondacionin Cedar, UNICEF, SOS Fshatrat e Fëmijëve, Eurochild, Ho

Ky projekt është financuar nga: