Seksion i veçantë: Integration of Roma

This page brings together all resources on the issue of Roma children: news, videos, infographics, research, learning resources and experts.

News

11 Sht 2019
  Adriana tani është 23 vjeçe, ka një punë, shtëpi, familje dhe miq. Sidoqoftë, i deshi shumë kohë për të arritur këtu. Ajo është një Romë, e lindur në Itali, e një nëne serbe dhe një baba kroat. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo ka qenë duke... Read more
15 Tet 2018
  Çdo një në tre persona në Kosovë jeton nën nivelin e varfërisë, ndërkohë që papunësia ka shkuar mbi 30%. Për shkak të faktorëve socio-ekonomikë, shumë familje nuk mund të lejojnë t'u sigurojnë fëmijëve të tyre kohë të përshtatshme dhe... Read more
30 Gsh 2017
Në vitin 2011, Komisioni Evropian ngriti Kornizën e BE-së për Strategjitë Kombëtare të Integrimit të Romëve deri në vitin 2020. Ky njoftim për shtyp nga Komisioni i përshkruan gjetjet nga vlerësimi afatmesëm duke shqyrtuar se si vendet anëtare po i... Read more

Learning

01 Shk 2017
Fëmijët nga minoritetet etnike që jetojnë në Kosovë, veçanërisht nga komuniteti RAE, ngecin në punën e shkollës mbrapa shumicës së nxënësve për disa arsye. Rezultati është një rreth vicioz ku dështimi i shkollës shpie në varfëri e cila si shkak i... Read more
20 Maj 2016
Pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha fushat e shoqërisë  moderne është tepër e rëndësishme për zhvillimin e mirë të fëmijëve. Për më tepër, është shumë e rëndësishme që fëmijët, të cilët i përkasin grupeve të cenueshme dhe që janë margjinalizuar... Read more
06 Pri 2016
Vitet e shkuara, sidomos kur bëhet fjalë për Dekadën e Përfshirjes së Romëve, janë nxjerrë shumë mësime për lehtësimin e përfshirjes së Romëve. Dekada që filloi me një konferencë në Budapest në 2003 titullohej: “Romët në një Evropë që po... Read more

Library

14 Kor 2016
Komuniteti romë përballet me një sërë praktikash diskriminuese. Tek ky raport i 2014, “Mbi diskriminimin e fëmijëve romë në arsim”, Komisioni Evropian argumenton mbi strategjitë gjithëpërfshirëse për t’i dhënë fund diskriminimit të... Read more
22 Pri 2016
Në këtë publikim Childhub, ka hartuar një listë me 50 fakte në lidhje me komunitetin romë në Evropë. Lista përfshin fakte mbi historinë e Romëve, kulturën, persekutimet të cilat janë ballafaquar, diskriminimin aktual që po pengon progresin... Read more
08 Sht 2015
Ky dokument nga ChildHub përmbledh 12 praktikat premtuese dhe hulumtime për të përmirësuar rezultatet arsimore të fëmijëve romë. Qasjet përfshijnë sigurimin e ushqim falas, s’i të rritet pjesëmarrja e Romëve në sistemin parashkollor,... Read more

Multimedia

07 Pri 2016
    Komuniteti Romë në Evropë varion nga 10 – 12 milion persona, megjithëse është e vështirë të nxjerrësh shifra të sakta meqë shumë prej Romëve nuk e deklarojnë etnicitetin e tyre nga frika e diskriminimit. Kjo i bën edhe... Read more
23 Mar 2016
Elizabeth Gowing tregon historinë se si një takim i rastit me një 9 vjeçar nga komuniteti i ashkalive që merren me mbledhjen e plehrave në Kosovë çoi në një projekt që u zhvillua gjatë 6 viteve të fundit për ti ndihmuar njerëzit në nevojë, dhe që... Read more
08 Sht 2015
Në shumë shtete, sidomos në Evropën Juglindore, Romët përjashtohen nga arsimi, pavarësisht përpjekjeve të panumërta për të përmirësuar situatën. Ky përjashtim është edhe I drejtëpërdrejtë si për shembull vendosja e fëmijëvë Romë në shkolla ‘të... Read more

Integration of Roma

Iniciativa kulturore, të artit dhe të trashëgimisë për diversitetin
Data e publikimit: 2016
Gjatë këtyre dy javëve të fundit, 5 iniciativa kulturore u zhvilluan, duke përfshirë një larmi të gjerë të aktiviteteve nga organizatat lokale dhe grupe këshilluese të komunitetit në kuadër të projektit tonë të përbashkët me World Vision Kosovë "N
Raport për diskriminimin e fëmijëve romë në arsim
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Child Protection Hub
Komuniteti romë përballet me një sërë praktikash diskriminuese.
Thirrje për të konsulentë dhe kompani për kryerjen e shërbimeve për trajnim
Data e publikimit: 2016
INFORMATA TË PËRGJITHSHME Titulli: Nxitja në Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve ", projekt i financuar nga BE-ja Shërbimi i Kërkuar nga:
Praktika Pozitive për Pjesëmarrjen e Fëmijëve në BE: Fëmijët Romë
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Child Protection Hub
Pjesëmarrja e fëmijëve në të gjitha fushat e shoqërisë  moderne është tepër e rëndësishme për zhvillimin e mirë të fëmijëve.
50 fakte rreth komunitetit romë në Evropë
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Child Protection Hub
Në këtë publikim Childhub, ka hartuar një listë me 50 fakte në lidhje me komunitetin romë në Evropë.
4 Disavantazhet që mund të ndeshni si fëmijë Romë [Video]
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Child Protection Hub
   
4 Praktika positive për përfshirjen sociale të komunitetit Romë[Analizë e Childhub]
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Child Protection Hub
Vitet e shkuara, sidomos kur bëhet fjalë për Dekadën e Përfshirjes së Romëve, janë nxjerrë shumë mësime për lehtësimin e përfshirjes së Romëve.
Edukimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian [Video]
Data e publikimit: 2016
Botuesi: TEDx Talks
Elizabeth Gowing tregon historinë se si një takim i rastit me një 9 vjeçar nga komuniteti i ashkalive që merren me mbledhjen e plehrave në Kosovë çoi në një projekt që u zhvillua gjatë 6 viteve të fundit për ti ndihmuar njerëzit në nevojë, dhe që
Gjashtë pasojat e përjashtimit të Romëve nga arsimi (Video)
Data e publikimit: 2015
Botuesi: Child Protection Hub
Në shumë shtete, sidomos në Evropën Juglindore, Romët përjashtohen nga arsimi, pavarësisht përpjekjeve të panumërta për të përmirësuar situatën.
12 mënyra për të përmirësuar rezultatet mësimore tek fëmijët Romë
Data e publikimit: 2015
Botuesi: Child Protection Hub
Ky dokument nga ChildHub përmbledh 12 praktikat premtuese dhe hulumtime për të përmirësuar rezultatet arsimore të fëmijëve romë.

Faqet

Ky projekt është financuar nga: