Seksion i veçantë: Role of men in child protection

This section brings together all resources on men’s role in child protection, such as recent research reviews, reports, videos and learning resources.

News

19 Maj 2016
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, lancoi platformën avokuese “Miqtë e Fëmijëve”, në një konferencë për media. Miqtë e Fëmijëve” është platformë avokuese e përbërë nga personalitete me karrierë të... Read more
19 Maj 2016
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, lancoi platformën avokuese “Miqtë e Fëmijëve”, në një konferencë për media. Miqtë e Fëmijëve” është platformë avokuese e përbërë nga personalitete me karrierë të... Read more

Learning

02 Dhj 2016
Rreth webinarit: Partneriteti në mes të punonjësve socialë dhe profesionistë të tjerë që ofrojnë shërbime sociale për fëmijët dhe kujdestarët e klientëve të tyre është e rëndësishme për një zhvillim të mirëfilltë të fëmijëve. Në mesin e të gjithe... Read more

Library

09 Sht 2016
  Programi i trajnimit “Prindërim i Vetëdijshëm për Çështjet Gjinore” synon të shërbejë si një guidë teorike dhe praktike në aktivitetet e trajnimit, që kanë si qëllim të rrisin pjesëmarrjen e djemve dhe burrave në procesin e... Read more
22 Jan 2016
Ky studim është kryer nga Qendra Kombëtarë e Asistencës për të Miturit e Braktisur në Berklei (CA) e cila synon të ndryshojë praktikat dominuese në punën e mbrojtjes së fëmijë ku baballarët përjashtohen nga shërbimet për shkak të imazhit negative që... Read more
22 Jan 2016
Tek ky artikull Jonatan Skurfild, një kërkues kryesor për temën e punës sociale me meshkujt, diskuton ndërtimin gjinor të klientëve në punën e mbrojtjes së fëmijëve, duke u fokusuar tek mënyra sesi ndërtojnë meshkujt punonjësit social (që do të... Read more

Multimedia

07 Mar 2016
Punonjësit socialë kanë vështirësi me përfshirjen e etërve në shërbimet e mirëqenies së fëmijës. Sipas tyre, baballarët shpesh nuk marrin pjesë në shërbime, nuk marrin pjesë në mënyrë aktive në programet dhe duket se hezitojnë për të zhvilluar një... Read more

Role of men in child protection

PRINDËRIM I VETËDIJSHËM PËR ÇËSHTJET GJINORE
Data e publikimit: 2016
Botuesi: Terre des hommes Moldova
 
Lancohet platforma avokuese “Miqtë e Fëmijëve”
Data e publikimit: 2016
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, lancoi platformën avokuese “Miqtë e Fëmijëve”, në një konferencë për media.
Lancohet platforma avokuese “Miqtë e Fëmijëve”
Data e publikimit: 2016
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, lancoi platformën avokuese “Miqtë e Fëmijëve”, në një konferencë për media.
Pse hezitojnë baballarët të përfshihen tek shërbimet për mirëqenien e fëmijëve? (Video)
Data e publikimit: 2016
Punonjësit socialë kanë vështirësi me përfshirjen e etërve në shërbimet e mirëqenies së fëmijës.
“Ndërtimi i Figurës së mashkullit, për Mbrojtjen e Fëmijëve” Skurfild, 2001.
Data e publikimit: 2016
Tek ky artikull Jonatan Skurfild, një kërkues kryesor për temën e punës sociale me meshkujt, diskuton ndërtimin gjinor të klientëve në punën e mbrojtjes së fëmijëve, duke u fokusuar tek mënyra sesi ndërtojnë meshkujt punonjësit social (që do të th
Nxitja e përfshirjes së baballarëve nga Linda Blanchman (ed.), 2009.
Data e publikimit: 2016
Ky studim është kryer nga Qendra Kombëtarë e Asistencës për të Miturit e Braktisur në Berklei (CA) e cila synon të ndryshojë praktikat dominuese në punën e mbrojtjes së fëmijë ku baballarët përjashtohen nga shërbimet për shkak të imazhit negative

Ky projekt është financuar nga: