News

21 Shk 2020
Delegacioni nga Mali i Zi i kryesuar nga Z. Zeljko Spalevic, Shefi i Departamentit për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Mal të Zi, përfaqësues të Policisë Kufitare dhe Ministrisë së Çështjeve Sociale vizituan Shqipërinë me ftesë të... Read more
19 Shk 2020
  Në shkurt të vitit 2020, misioni vlerësues i TAIEX-it mbi trafikimin e qenieve njerëzore, i përbërë nga tre ekspertë ndërkombëtarë, ka takuar dhe intervistuar disa akterë institucional dhe jo-institucional, siç janë: ministritë përkatëse,... Read more
12 Shk 2020
Delegacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës, gjegjësisht Zyra e Koordinatorit Nacional Kundër Trafikimit me Njerëz, dhe anëtarët e tjerë nga Autoriteti Kombëtar i Kosovës, kanë mbajtur një takim të rregullt punë homologët... Read more

Library

01 Tet 2019
Ky raport ka si qëllim të sjellë në vëmendje nevojën për të pasur një ligj të veçantë në Shqipëri me fokus në parandalimin e trafikimit të personave dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit, duke u bazuar në një analizë të... Read more
23 Maj 2019
Ky raport paraqet informacione për vendin e origjinës në Shqipëri në lidhje me trafikimin e djemve dhe burrave të rinj, gjatë periudhes 1 janar 2016 dhe 31 mars 2019, si dhe informacione të marra nga intervistimi i një sërë aktorëve ndërmjet... Read more
22 Maj 2019
Ky dokument është një raport me rekomandime të nxjerrura nga Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës në lidhje me çështjen e fëmijëve në situatë rruge në vend.  Raporti ka për qëllim analizimin e dukurisë fëmijëvë në... Read more

Learning and multimedia

09 Gsh 2019
Terre des hommes has launched a regional TV spot to raise awareness of the phenomenon of trafficking and to enhance the reporting of trafficking cases. Citizens' attention and reaction is very important in the fight against trafficking in... Read more
12 Dhj 2018
Rreth webinarit: Ne po organizojmë një webinar për të paraqitur rezultatet e punës së bërë nga Këshilli i Shteteve të Detit Baltik në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migracionit (ICMPD) si pjesë e projektit... Read more
14 Nën 2016
Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar në bashkëveprim të ngushtë me policinë e disa shteteve evropiane (Hungari, Kroaci, Slloveni dhe Itali) dhe në përkrahje të EUROPOL-it, pas hetimeve intensive të kryera për disa muaj, lidhur me... Read more

Trafikimi i fëmijëve

[Kosova] Kosova dhe Mali i Zi: Takim dy palësh në Podgoricë për të fuqizuar bashkëpunimin transnacional
Data e publikimit: 2020
Delegacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës, gjegjësisht Zyra e Koordinatorit Nacional
[Kosova] Janar – Shtator 2019, 15 viktima të identifikuara të trafikimit në Kosovë
Data e publikimit: 2019
Sipas burimeve të Policisë së Kosovës, që nga fillimi i këtij viti deri në Shtator 2019, janë zhvilluar 34 plane op
Raport Studimor mbi nevojën e hartimit të një ligji të vecantë për mbrojtjen e viktimave të trafikimit në Shqipëri
Data e publikimit: 2019
Botuesi: Të ndryshem dhe të barabartë
Ky raport ka si qëllim të sjellë në vëmendje nevojën për të pasur një ligj të veçantë në Shqipëri me fokus në parandalimin e trafikimit të personave dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit, duke u bazuar në një analizë të le
Awareness Raising Video on Trafficking in Persons
Data e publikimit: 2019
Terre des hommes has launched a regional TV spot to raise awareness of the phenomenon of trafficking and to enhance the reporting of trafficking cases.
Trafikimi i djemve dhe burrave të rinj në Shqipëri
Data e publikimit: 2019
Botuesi: Asylos and ARC Foundation
Ky raport paraqet informacione për vendin e origjinës
Raport me rekomandime i Avokatit të Popullit në lidhje me çështjen e fëmijëve në situatë rruge
Data e publikimit: 2019
Botuesi: Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës
Ky dokument është një raport me rekomandime të nxjerrura nga Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës në lidhje me çështjen e fëmijëve në situatë rruge në vend. 

Faqet

Partners

Gift of the US Government

Ky projekt është financuar nga: