Items tagged with 'aftësi e kufizuar'

Displaying 1 - 10 of 169. Click here to refine your search.
  Obuka za predstavnike medija iz Tuzlanskog kantona i šire. Sudionici će se upoznati sa značajem i prednostima uključivanja u obrazovanje i društvo i provođenjem inkluzivnog obrazovanja u Tuzlanskom...
Training for media representatives from Tuzla Canton and wider. The participants will be familiarized with the importance and benefits of inclusion in education and society and the implementation of...
Duke ekzaminuar korrelacionet midis masave shtrënguese të marra nga shtetet e BE në kohën e recesionit të madh të vitit 2008 dhe shëndetit të fëmijëve, një artikull i ri hulumtues shqyrton...
Bulgarian Association for Persons with Intellectual Disabilities (BAPID) shared valuable recommendations and information in Bulgarian about COVID-19 for people with intellectual disabilities. Easily...
Ky hulumtim elaboron faktorët të cilët e cënojnë shëndetin mendor të personave me aftësi të kufizuara gjatë periudhës së pandemisë. Personat me aftësi të kufizuara ballafaqohen me barriera të cilat i...
The webinar is meant for: all professionals working in the social and educational field. Objectives of the webinar: According to some sources, the situation with children and young people in Bulgaria...
  Fëmijët me aftësi të kufizuar të programit social ‘Tungjatjeta...jete’ ‘’ vijojnë të bëjnë ushtrimet individuale të terapive, pavarësisht situatës së krijuar nga #Covid19. Terapistët e ekipeve të...
Persons with disabilities are especially vulnerable in the COVID19 pandemic. The International Disability Alliance (IDA) has compiled a list of the main barriers that persons with disabilities face...
  Reforma e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar në Sistemin e Mbrojtjes Sociale u ndërmor nga MSHMS mbështetur nga Banka Botërore, duke synuar të sigurojë një zhvendosje në paradigmën e vlerësimit nga...
Fundația Special Olympics România a demarat proiectul ”Angajați, NU Asistați!”, ce își dorește integrarea pe piața de muncă din România a persoanelor adulte cu Sindrom Down. Proiectul, parte a...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: